Agjenci dhe Shërbime

Agjencia jonë e specializuar në dogana për Shqipërinë dhe për të gjitha vendet jashtë Komunitetit Evropian Ne operojnë në mbështetje të nderrmarjeve te mëdha që kanë të bëjnë me transportin  duke garanci sigurinë maksimale në të gjitha fazat e transportit Duke u bazuar në teknologjinë më të sofistikuar dhe në sajë të lidhjes direkte me doganat të njohur në sëktorin e vëprimëvë doganare për kompetencën e shpejtë dhe aftësinë për të dhënë informacion për të gjitha llojet e transportit
Eksportet e çdo lloji
Importet - Eksportet
dhe lëshimin